Ανακοίνωση Εργαστηρίου Γεροντολογικής Νοσηλευτικής

Ανακοίνωση Εργαστηρίου Γεροντολογικής Νοσηλευτικής

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Η εξαμήνου που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο Γεροντολογικής Νοσηλευτικής να γραφτούν στο  e class  του μαθήματος μέχρι και την Κυριακή 28/2/21 καθώς θα πρέπει να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες ομάδες εργαστηρίου. Το εργαστήριο ξεκινά την Τρίτη 3 Μαρτίου 2021.

Οι υπεύθυνες του εργαστηρίου

Θ. Αδαμακίδου-Γ. Γερογιάννη -Μ. Μαντζώρου