ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ e-Class ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ e-Class ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (NURS265) να εγγραφούν στο e-class έως την Παρασκευή 9/10/2021.

Η Υπεύθυνη Καθηγήτρια του Εργαστηρίου

Αρετή Σταυροπούλου