ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ECLASS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ECLASS

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα καθώς και το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022, του Τομέα Μαθημάτων «Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής», να εγγραφούν άμεσα στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα  eclass. Τα μαθήματα του Τομέα Μαθημάτων «Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής», γι’ αυτό το εξάμηνο είναι τα εξής:

– Μικτά (θεωρία & νοσοκομείο/εργαστήριο όπου η εγγραφή στο eclass είναι κατεπείγουσα):

ΝΟΣ0501 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ,

ΝΟΣ0502 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ,

ΝΟΣ0703 Ογκολογική – Ανακουφιστική Νοσηλευτική,

ΝΟΣ0705 Εντατική Νοσηλευτική.

– Θεωρητικά Υποχρεωτικά (η εγγραφή στο eclass είναι απαραίτητη):

ΝΟΣ0305 Διατροφική Φροντίδα

– Θεωρητικά Επιλογής (η εγγραφή στο eclass είναι απαραίτητη):

ΝΟΣ0506-1 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΝΟΣ0506-3 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΝΟΣ0706-2 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Από τη Συνέλευση του Τομέα