Ανακοίνωση για ομάδες Εργαστηρίου Φυσιολογίας

Ανακοίνωση για ομάδες Εργαστηρίου Φυσιολογίας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, ότι από σήμερα Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, αρχίζουν κανονικά τα μαθήματα του Εργαστηρίου Φυσιολογίας. Οι φοιτητές έχουν κατανεμηθεί σε οκτώ (8) Ομάδες. Οι Ομάδες, οι ημέρες, οι ώρες, οι αίθουσες, καθώς και τα ονόματα των Διδασκόντων Καθηγητών, έχουν ως ακολούθως :

1)            Ομάδα 1η , Τρίτη 16.00μμ-18.00μμ, αίθουσα 105 / Κτήριο ΠΡΟΚΑΤ Κ13-Αιγάλεω, Καθηγητής κος Ιωάννης  Λαζαρέττος.

2)            Ομάδα 2η , Πέμπτη 14.00μμ-16.00μμ, αίθουσα 105 / Κτήριο ΠΡΟΚΑΤ Κ13-Αιγάλεω, Καθηγητής κος Πέτρος  Παπαγιώργης.

3)            Ομάδα 3η , Τρίτη 14.00μμ-16.00μμ, αίθουσα 105 / Κτήριο ΠΡΟΚΑΤ Κ13-Αιγάλεω, Καθηγήτρια κα Ευγενία  Γιαννακοπούλου.

4)            Ομάδα 4η, Τρίτη 18.00μμ-20.00μμ, αίθουσα 105 / Κτήριο ΠΡΟΚΑΤ Κ13-Αιγάλεω, Καθηγητής κος Στέφανος Αδάμης.

5)            Ομάδα 5η, Πέμπτη 18.00μμ-20.00μμ, αίθουσα 105 /Κτήριο ΠΡΟΚΑΤ Κ13-Αιγάλεω, Καθηγητής κος Ιωάννης  Λαζαρέττος.

6)            Ομάδα 6η, Παρασκευή 16.00μμ-18.00μμ, αίθουσα 104 / Κτήριο ΠΡΟΚΑΤ Κ13-Αιγάλεω, Καθηγητής κος Ιωάννης Λαζαρέττος.

7)            Ομάδα 7η, Παρασκευή 18.00μμ-20.00μμ, αίθουσα 104 / Κτήριο ΠΡΟΚΑΤ Κ13-Αιγάλεω, Καθηγητής κος Ιωάννης Λαζαρέττος

8)            Ομάδα 8η, Δευτέρα 8.00πμ-10.00πμ, Καθηγητής κος Πέτρος Παπαγιώργης.

Οι Ομάδες 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η, αποτελούνται από φοιτητές του Β’ Εξαμήνου, των οποίων τα ονόματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα, και οι οποίοι οφείλουν κανονικά το Εργαστήριο Φυσιολογίας. Η 8η Ομάδα αποτελείται από παλαιότερους φοιτητές των Δ’, Ε’ και Ζ’ Εαρινών Εξαμήνων, που οφείλουν να παρακολουθήσουν κανονικά το Εργαστήριο της Φυσιολογίας. Τα ονόματα των φοιτητών της 8ης Ομάδας καθώς και η οριστική αίθουσα για την Ομάδα αυτή, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος εντός της εβδομάδος αυτής, καθόσον σήμερα Δευτέρα 18 / 3 / 2019 θα γίνει το 1ο μάθημα για την 8η Ομάδα, 8.00πμ-10.00πμ, με τον κο Πέτρο Παπαγιώργη.

Οι φοιτητές  των ΣΤ’, Ζ’, Η’ καθώς και παλαιοτέρων Εξαμήνων, οι οποίοι, σύμφωνα με το παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Αθηνών, έχουν περάσει επιτυχώς και τις δύο Θεωρίες Φυσιολογίας (Φυσιολογία Ι και Φυσιολογία ΙΙ) και οφείλουν το Εργαστήριο της Φυσιολογίας, θα εξεταστούν στο τέλος του Εαρινού Εξαμήνου Γραπτώς, ως Χωρίς Παρακολούθηση (ΧΠ), από τον κο Γεώργιο Μπαμπλέκο

Δείτε εδώ το αρχείο με τα ονόματα ανά ομάδα.

Από το Τμήμα.