Ανακοίνωση για τα μαθήματα Γαστρεντερολογική Ενδοσκοπική Νοσηλευτική & Νοσηλευτική Αποκατάσταση

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Γαστρεντερολογική Ενδοσκοπική Νοσηλευτική & Νοσηλευτική Αποκατάσταση

8/10/2020

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι για τα μαθήματα επιλογής του 7ου εξαμήνου ΝΟΣ0706.1 Γαστρεντερολογική Ενδοσκοπική Νοσηλευτική (κ. Δοκουτσίδου) και ΝΟΣ0706.2 Νοσηλευτική Αποκατάσταση (κ. Καλεμικεράκης), οι θέσεις στο φοιτητολόγιο αυξήθηκαν και οι δηλώσεις συνεχίζονται.

Οι καθηγητές των μαθημάτων

 

Ε. Δοκουτσίδου

Ι. Καλεμικεράκης