ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ)

Ενημερώνονται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ (του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ), στην εξεταστική Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ότι θα πρέπει να κάνουν αίτημα εγγραφής στο e-class του μαθήματος Γηριατρικής και στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο ερωτηματολόγιο συναίνεσης που θα αναρτηθεί στην επιλογή Ερωτηματολόγια του eclass.

Η υπεύθυνη καθηγήτρια

Μ. Μαντζώρου