Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Παιδιατρική (Θ)” στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Παιδιατρική (Θ)” στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020

Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει  και  οφείλουν το μάθημα «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ»  ότι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική του  Σεπτεμβρίου 2019-20, θα πρέπει να συμπληρώσουν εκ νέου Ερωτηματολόγιο-Δήλωση Συναίνεσης καθώς και να πραγματοποιήσουν εγγραφή (αν δεν έχουν πραγματοποιήσει) στο e class του μαθήματος.

Η καθηγήτρια

Ελισάβετ Ανδρή