ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ότι θα πρέπει να εγγραφούν στο νέο e-class του μαθήματος Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΝΟΣ0307.2) (με καθηγητές τις κκ Μ. Μαντζώρου & Θ. Αδαμακίδου) και στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο ερωτηματολόγιο συναίνεσης που θα αναρτηθεί στην επιλογή Ερωτηματολόγια του eclass.

Οι καθηγήτριες του μαθήματος

Μ. Μαντζώρου & Θ. Αδαμακίδου