ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΝ Κ. ΑΔΑΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΝ Κ. ΑΔΑΜΗ

Καλούνται οι φοιτητές των ομάδων του εργαστηρίου Φυσιολογίας με υπεύθυνο διδάσκοντα τον κ. Αδάμη να εγγραφούν στην πλατφόρμα του e-class  στο μάθημα με τίτλο: Εργαστήριο φυσιολογίας Νοσηλευτικής /  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΔΑΜΗΣ, απ’ όπου θα ενημερώνονται απευθείας για τη διενέργεια των μαθημάτων στις πλατφόρμες απομακρυσμένης εκπαίδευσης. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις ομάδες:

 

Πέμπτη 14.00-16.00

Πέμπτη 16.00-18.00      και

Παρασκευή 16.00-18.00

 

Στέφανος Αδάμης