ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

Γνωστοποιείται  στους φοιτητές ότι: τα μαθήματα του e-class  ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι  και ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ καθίστανται ανενεργά. Η επικοινωνία θα γίνεται πλέον, μέσω του μαθήματος ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (Θ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (VIM 115) όπου και έγιναν οι εξετάσεις του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή  4-6  μ.μ., μέσω των συνημμένων συνδέσμων:

  1. Σύνδεσμος  Θεωρίας για το μάθημα της Πέμπτης

  2. Σύνδεσμος Θεωρίας για το μάθημα της Παρασκευής

  Ο καθηγητής της θεωρίας θα εξετάσει μόνο τους φοιτητές χωρίς Παρακολούθηση (ΧΠ).

 

Ο  Καθηγητής

Ν. Θαλασσινός