Ανακοίνωση για το μάθημα «Χειρουργική Νοσηλευτική» (Εργαστήριο)

Ανακοίνωση για το μάθημα «Χειρουργική Νοσηλευτική» (Εργαστήριο)

Ανακοινώνεται ότι οι λίστες με τις ομάδες του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΝΟΣ 0402 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι βρίσκονται αναρτημένες στον σύνδεσμο https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA113/ 

Φοιτητές οι οποίοι θα δηλώσουν το μάθημα στο φοιτητολόγιο (estudy) και θα το παρακολουθήσουν και των οποίων τα ονόματα δεν είναι στις ομάδες αυτές  παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα 102 την Δευτέρα 18/3 κανονικά με την έναρξη του μαθήματος.  Οι υπόλοιποι φοιτητές θα πάνε κανονικά στις αίθουσες που είναι τοποθετημένοι.

 

Υπενθυμίζεται ότι, για να ολοκληρώσουν οι φοιτητές επιτυχώς  το μάθημα θα πρέπει να έχουν 10 παρουσίες, συνεπώς δεν υπάρχει περιθώριο απουσιών.  Τέλος, φοιτητές οι οποίοι δεν θα δηλώσουν το μάθημα στο φοιτητολόγιο δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να το παρακολουθούν.

 

Τα μέλη ΔΕΠ

 

Γεώργιος  Βασιλόπουλος

Αντωνία Καλογιάννη

Γεωργία Τουλιά