Ανακοίνωση για το μάθημα «Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (Θεωρία/Επιλογής)»

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (Θεωρία/Επιλογής)»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα “Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (Θ/Ε)” να συνδεθούν τη Δευτέρα 1η Μαρτίου και ώρα 16:00-18:00 μμ για την έναρξη του μαθήματος στο σύνδεσμο που έχει ανακοινωθεί στο eClass του μαθήματος.

Επίσης θα πρέπει να γραφτείτε στο e-class του μαθήματος μέχρι τη Δευτέρα 01/03/2021.

Καλή αρχή!

Οι καθηγητές του μαθήματος

Ε. Δούσης, Α. Ζαρταλούδη, Ι. Κουτελέκος