Ανακοίνωση για το μάθημα «Φαρμακολογία» (με την κ. Γιαννακοπούλου Ε.)

Ανακοίνωση για το μάθημα «Φαρμακολογία» (με την κ. Γιαννακοπούλου Ε.)

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το μάθημα της Φαρμακολογίας δεν θα πραγματοποιθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου καθώς και την Παρασκευή 14 Ιουνίου, καθώς η Καθηγήτρια Κυρία Γιαννακοπούλου θα συμμετάσχει στις εργασίες του 27th International EAES Congress, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σεβίλλη 12-15 Ιουνίου καθώς κσι στο Ultrasound Hands on Course, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου.

Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν ως εξής:

Το μάθημα της 7ης Ιουνίου θα αναπληρωθεί :

Την Τρίτη 14 Μαιου  16.00-19.00 και την Πέμπτη 16 Μαιου 16.00-19.00. Οι φοιτητές θα προσέλθουν ή στο μάθημα της Τρίτης ή στο μάθημα της Πέμπτης αναλογα με το Πρόγραμμά΄τους.

Το μάθημα της 14ης Ιουνίου θα αναπληρωθεί :

Την Τρίτη 21 Μαιου 16.00-19.00 και την Πέμπτη 23 Μαιου 16.00-19.00. Οι φοιτητές θα προσέλθουν ή στο μάθημα της Τρίτης ή στο μάθημα της Πέμπτης αναλογα με το Πρόγραμμά΄τους.

Οι αναπληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα που πραγματοπιείται το μάθημα της Παρασκευής.

 

Η Καθηγήτρια

Ευγενία Γιαννακοπούλου