Ανακοίνωση για το μάθημα Κλινική Άσκηση Ι του 6ου εξαμήνου