ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι  – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»  ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι  – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»  ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που παρακολούθησαν διαδικτυακά το μάθημα  του Γ΄εξαμήνου «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι  – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», το ακαδημαϊκό έτος 2020-21,  ότι για την ολοκλήρωση του μαθήματος υπολείπονται μαθήματα δια ζώσης σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Θα  τα παρακολουθήσουν φοιτητές που έχουν επαρκείς παρουσίες και έχουν παραδώσει εργασία στον υπεύθυνο καθηγητή τους. Επίσης, προϋποθέσεις σύμφωνα με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελούν ο εμβολιασμός των  φοιτητών ή να έχουν νοσήσει με Covid 19, που να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Διευκρινίσεις σχετικά με τους εμβολιασμούς ή την προηγούμενη νόσηση με Covid 19 (χρονικό διάστημα από τη νόσηση κλπ) θα δοθούν με νεότερες ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές πληρούν τις ανωτέρω  προϋποθέσεις (πλήρης παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων και του εμβολιασμού ή της νόσησης) να ζητήσουν την εγγραφή τους στο μάθημα με τίτλο Κοινοτική Νοσηλευτική Ι – Εργαστήριο (Ακαδημαϊκού έτους 2020-21) (NURS264) που έχει ενεργοποιηθεί στο uniwa e class. Οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των μαθημάτων (ομάδες φοιτητών, ΚΥ, ημέρες και ώρες άσκησης) θα γίνονται γνωστά μέσω του e-class του μαθήματος.

Οι καθηγητές του μαθήματος