ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι – ΘΕΩΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι – ΘΕΩΡΙΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δηλώσουν και θα παρακολουθούν το μάθημα «Κοινοτική Νοσηλευτική Ι – θεωρία», κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21,να εγγραφούν στο e-class  του μαθήματος. Το μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

H εγγραφή των φοιτητών   είναι απαραίτητη για να λάβουν το  σύνδεσμο   MS Teams και να έχουν ενημέρωση για τις Ανακοινώσεις του μαθήματος.

 Διδάσκων

 Άννα Καυγά