Ανακοίνωση για το μάθημα «Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας»

Ανακοίνωση για το μάθημα «Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας»

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Η΄ Εξαμήνου, που θα παρακολουθήσουν  το μάθημα «Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» να κάνουν την εγγραφή τους στο e-class του μαθήματος. Όσοι είχαν ήδη εγγραφεί, παρακαλώ, να ανανεώσουν την εγγραφή τους.

Το μάθημα θα γίνει σύμφωνα με το ωρολόγιο Πρόγραμμα. Το link του μαθήματος θα σας αποσταλεί στο e-class.

Υπεύθυνος  Καθηγητής

Άννα Καυγά