ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Οι φοιτητές που το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 δήλωσαν ή θα δηλώσουν το μάθημα «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική» παρακαλώ να εγγραφούν άμεσα στο e-class  του μαθήματος. Το μάθημα -όπως γνωρίζετε- θα γίνει εξ αποστάσεως σύμφωνα και με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

H εγγραφή στο eclass είναι απολύτως απαραίτητη ώστε 1) να μπορεί ο διδασκων να σας στείλει την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος στο MS Teams και 2) να παραλαμβάνετε οι ίδιοι τις ανακοινώσεις και τις σημειώσεις σχετικά με το μάθημα. 

Υπεύθυνος Μαθήματος 

Χρυσούλα Τσίου, Καθηγήτρια