ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δηλώσουν και θα παρακολουθούν το μάθημα «Σχολική Νοσηλευτική», κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21,να εγγραφούν στο e-class  του μαθήματος. Το μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

H εγγραφή των  φοιτητών   είναι απαραίτητη για να λάβουν το σύνδεσμο   MS Teams και να έχουν ενημέρωση για τις Ανακοινώσεις του μαθήματος.

 Υπεύθυνος Καθηγητής

   Άννα Καυγά