Ανακοίνωση για το μάθημα της Διαγνωστικής Νοσηλευτικής

Ανακοίνωση για το μάθημα της Διαγνωστικής Νοσηλευτικής

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα της Διαγνωστικής Νοσηλευτικής να συνδεθούν τη Δευτέρα 1η Μαρτίου και ώρα 1-3 για την έναρξη της θεωρίας στο παρακάτω link:

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams

Επίσης θα πρέπει να γραφτείτε στο e-class και στη Διαγνωστική-Εργαστήριο προκειμένου να δημιουργηθούν οι ομάδες.

Καλή αρχή!

Η Καθηγήτρια

Ο. Γκοβίνα