Ανακοίνωση για το μάθημα της Φαρμακολογίας

Ανακοίνωση για το μάθημα της Φαρμακολογίας

Οι φοιτητές με έτη εισαγωγής από το 2013-17 έως και 2016-17, που οφείλουν το
μάθημα της Φαρμοκολογίας και έχουν δηλώσει ότι θα πάρουν πτυχίο ΠΑΔΑ,
καλούνται να δηλώσουν το μάθημα Θεωρία και Εργαστήριο.
Το εργαστήριο του μαθήματος δε θα το παρακολουθήσουν αλλά θα δώσουν
εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου σε ύλη που θα τους δοθεί.
Η Διευθύντρια του Α’ Τομέα Μαθημάτων
Καθηγήτρια
Μάρθα Κελέση