Ανακοίνωση για τους φοιτητές που πραγματοποιούν τα μαθήματα “Κλινική Νοσηλευτική Ι κι ΙΙ” στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”

Ανακοίνωση για τους φοιτητές που πραγματοποιούν τα μαθήματα “Κλινική Νοσηλευτική Ι κι ΙΙ” στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πραγματοποιούν τα μαθήματα “Κλινική Νοσηλευτική Ι κι ΙΙ” στο νοσοκομείο “Γεννηματάς” να προσέλθουν στις 24/9/2019, ώρα 12.00 στο ΠΡΟΚΑΤ, αίθουσα 102, για την παράδοση και συζήτηση των εργασιών τους.

Η Καθηγήτρια

Ο. Γκοβίνα