Ανακοίνωση για τους φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ