ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα του Β΄ εξαμήνου «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ » να γραφτούν στο eclass  του μαθήματος, έως την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.   

Οι καθηγητές  του μαθήματος