ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 

Καλούνται οι φοιτητές, που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος  Χειρουργική Νοσηλευτική Ι (Εργαστήριο), να εγγραφούν στο eclass μέχρι την  Κυριακή 28/2/21 (ΝΟΣ0402 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2020-2021).

Πληροφορίες σχετικά το περιεχόμενο, τους διδάσκοντες και τις ώρες διδασκαλίας, μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του μαθήματος. Σχετικό Link: https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA113/ 

Η επικοινωνία με τους φοιτητές θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class. Το εργαστήριο ξεκινά στις 3/3/21 μέσω MS TEAMS

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Γεώργιος Βασιλόπουλος