Ανακοίνωση σχετικά με τους φοιτητές Α’ εξαμήνου, για το μάθημα Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη – Νοσηλευτικές Θεωρίες (Θεωρία)

Ανακοίνωση σχετικά με τους φοιτητές Α’ εξαμήνου, για το μάθημα Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη – Νοσηλευτικές Θεωρίες (Θεωρία)

Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη – Νοσηλευτικές Θεωρίες (Θεωρία) ότι εκτάκτως και μόνο για την προσεχή εβδομάδα θα χωρισθούν σε δύο ομάδες ως εξής:

Α. Οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο ξεκινάει από Α  έως και Λ θα προσέλθουν τη Δευτέρα 14-10-19, και ώρα 08:00 στο Αμφιθέατρο Φυσικής.

Β. Οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο ξεκινά από Μ έως και Ω καλούνται να προσέλθουν για το ίδιο μάθημα τη Δευτέρα 14-10-19 και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο  (Αμφιθέατρο Φυσικής).

Η Καθηγήτρια του μαθήματος

Μάρθα Κελέση

Καθηγήτρια