Χωρισμός  φοιτητών σε Ομάδες για το Εργαστήριο της Φυσιολογίας

Χωρισμός  φοιτητών σε Ομάδες για το Εργαστήριο της Φυσιολογίας

Χωρισμός  φοιτητών σε Ομάδες για το Εργαστήριο της Φυσιολογίας

Συγκεκριμένα:

«1. Δημιουργήθηκε καινούργια Ομάδα Εργαστηρίου Φυσιολογίας την Παρασκευή 18.00-20.00μμ, με Διδάσκουσα την κα Χρόνη

  1. Η Ομάδα της Δευτέρας 8.00-10.00πμ, με Διδάσκοντες τον κο Παπαγιώργη και την κα Άνδρη, δεν θα λειτουργήσει. Οι φοιτητές από την Ομάδα αυτή, τοποθετήθηκαν στις Ομάδες της κας Χρόνη (Τρίτη 18.00- 20.00μμ & Παρασκευή 18.00μμ-20.00μμ), καθώς επίσης και στην Ομάδα του κου Χανιώτη (Τρίτη 16.00-18.00μμ). 
  1. Οι φοιτητές οι οποίοι είχαν δηλώσει το όνομά τους στο e-class, χωρίς ωστόσο να έχουν ενταχθεί σε κάποια Ομάδα, τοποθετήθηκαν στην Ομάδα της Παρασκευής 18.00-20.00μμ της κας Χρόνη, στις Ομάδες του κου Αδάμη της Πέμπτης και της Παρασκευής (Πέμπτη 14.00-16.00μμ & 16.00-18.00μμ, και Παρασκευή 16.00-18.00μμ), καθώς επίσης και στην Ομάδα της κας Χατζηαγαπίου (Τρίτη 14.00-16.00μμ).
  1. Οι οριστικές Ομάδες του Εργαστηρίου Φυσιολογίας παραμένουν επτά (7), έχουν αναρτηθεί στο e-class με τα ονόματα των φοιτητών (276 φοιτητές), και έχουν ως εξής:

Τρίτη 14.00-16.00μμ / 36 φοιτητές, (Διδάσκουσα κα Χατζηαγαπίου), αίθουσα 105, Κτήριο Κ13/ΠΡΟΚΑΤ, Πανεπιστημιούπολη 1, Αιγάλεω

 Τρίτη 16.00-18.00μμ / 40 φοιτητές, (Διδάσκων κος Χανιώτης), αίθουσα 105, Κτήριο Κ13/ΠΡΟΚΑΤ, Πανεπιστημιούπολη 1, Αιγάλεω.

Τρίτη 18.00-20.00μμ / 40 φοιτητές, (Διδάσκουσα κα Χρόνη), αίθουσα 105, Κτήριο Κ13/ΠΡΟΚΑΤ, Πανεπιστημιούπολη 1, Αιγάλεω.

Πέμπτη 14.00-16.00μμ / 40 φοιτητές (Διδάσκων κος Αδάμης), αίθουσα 105, Κτήριο Κ13/ΠΡΟΚΑΤ, Πανεπιστημιούπολη 1, Αιγάλεω.

Πέμπτη 16.00-18.00μμ / 40 φοιτητές (Διδάσκων κος Αδάμης), αίθουσα 105, Κτήριο Κ13/ΠΡΟΚΑΤ, Πανεπιστημιούπολη 1, Αιγάλεω.

Παρασκευή 16.00-18.00μμ / 40 φοιτητές (Διδάσκων κος Αδάμης), αίθουσα 104, Κτήριο Κ13/ΠΡΟΚΑΤ, Πανεπιστημιούπολη 1, Αιγάλεω.

Παρασκευή 18.00-20.00μμ / 40 φοιτητές (Διδάσκουσα κα Χρόνη), αίθουσα 105, Κτήριο Κ13/ΠΡΟΚΑΤ, Πανεπιστημιούπολη 1, Αιγάλεω.      

        Για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου εφόσον υπάρξουν αλλαγές μεταξύ των φοιτητών, αυτές θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ, με ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στον Διδάσκονται, και με χρονικό όριο έως τις 13 Μαρτίου 2020.»