ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Καλούνται οι  φοιτητές που παρακολούθησαν διαδικτυακά το μάθημα  του Γ΄εξαμήνου «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι  – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, να εγγραφούν στο μάθημα με τίτλο Κοινοτική Νοσηλευτική Ι – Εργαστήριο (Ακαδημαϊκού έτους 2020-21) (NURS264) που έχει ενεργοποιηθεί στο uniwa e class, μέχρι το Σάββατο 18/9/21 και ώρα 23.55, ώστε να γίνει εφικτή η έγκαιρη οργάνωση των δια ζώσης μαθημάτων στις δομές Π.Φ.Υ.

Επειδή υπάρχουν αρκετά αιτήματα και ερωτήματα από φοιτητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τέθηκαν αρχικά (πλήρης εμβολιασμός ή νόσηση κλπ), καλούνται να εγγραφούν όλοι όσοι έχουν επαρκείς παρουσίες και έχουν παραδώσει εργασία στον υπεύθυνο καθηγητή τους, ανεξαρτήτως εμβολιασμού και  νόσησης.  Εν συνεχεία θα δοθούν διευκρινίσεις με νεότερες ανακοινώσεις μέσω του e-class του μαθήματος σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης της εκπαίδευσης.

 

Οι καθηγητές του μαθήματος