ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι.)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι.)

  1. Βιολογικά μόρια- Υπομονάδες, δεσμοί, λειτουργία, Πρωτεΐνες, νουκλεϊνικά οξέα, λιπίδια, πολυσακχαρίτες
  2. Κυτταρικά οργανίδια-Δομή, λειτουργία (Κυτταρική μεμβράνη, πυρήνας, λυσοσώματα, μιτοχόνδρια, χλωροπλάστες)
  3. Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ