Ανακοίνωση για το μάθημα Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (Εργαστήριο)

Ανακοίνωση για το μάθημα Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (Εργαστήριο)

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Κοινοτική Νοσηλευτική Ι του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, του Β’ Τομέα μαθημάτων «Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας», να εγγραφούν στο μάθημα Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (Εργαστήριο) στην πλατφόρμα  e-class.  Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί σε αυτό το εξάμηνο θα πρέπει να υπάρχει ακρίβεια σε ότι αφορά τον αριθμό και τα ονόματα των φοιτητών που θα συμμετάσχουν. Προθεσμία εγγραφής μέχρι 11/10/20.

 

Η υπεύθυνη του μαθήματος                   Οι υπεύθυνες του εργαστηρίου

Φασόη Γεωργία                                         Αποστολάρα Παρασκευή

                                                                      Δρακοπούλου Μαριάννα