Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (Εργαστήριο)

Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (Εργαστήριο)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα του Η΄ εξαμήνου «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ» (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) να γραφτούν στο e-class,  από τις 23/2/2021/ μέχρι τις  26/2/2021, προκειμένου να δημιουργηθούν ομάδες.

 

Οι καθηγητές του μαθήματος