2η Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής άσκησης το πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Δράση Όμιλος Πρακτικής Άκσησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-21

2η Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής άσκησης το πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Δράση Όμιλος Πρακτικής Άκσησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-21

2η Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής άσκησης το πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Δράση Όμιλος Πρακτικής Άκσησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-21