Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Έναρξη εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου :

– 14 Σεπτεμβρίου 2019 (Εορτή Εσταυρωμένου Πολιούχος),

– 28 Οκτωβρίου 2019 (Εθνική Επέτειος),

– 17 Νοεμβρίου 2019,

– 22 Δεκεμβρίου 2019 έως 6 Ιανουαρίου 2020 (Διακοπές Χριστουγέννων) και

– 30 Ιανουαρίου 2020 (Τριών Ιεραρχών).