ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από 29/10/2020 η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση βεβαιώσεων φοίτησης, πιστοποιητικών φοιτητικής κατάστασης και πιστοποιητικών για την στρατολογία,  πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του μηχανογραφικού συστήματος του φοιτητολογίου.

Τα αιτήματα για έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας και βεβαίωση περάτωσης θα εξακολουθήσουν προς το παρόν  να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας για φοιτητικά θέματα gramnurse@uniwa.gr. Για επίλυση φοιτητικών θεμάτων στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2105385613 και 616.

Υπενθυμίζουμε, ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση  nurs@uniwa.gr εξυπηρετεί αποκλειστικά θέματα διοικητικά – εκπαιδευτικά καθώς και το τηλέφωνο 2105385615.

Τέλος παρακαλούμε τους φοιτητές και το κοινό  λόγω  των συνθηκών έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19,  να μην προσέρχονται στη Γραμματεία δεδομένου ότι η εξυπηρέτηση γίνεται εξ΄ αποστάσεως ηλεκτρονικά.

Αιτήματα αποστέλλονται και στη  Διεύθυνση της Γραμματείας Τμήματος Νοσηλευτικής:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας

Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Σπυρίδωνος 12243Αιγάλεω Αττικής

Πανεπιστημιούπολη 1 (Άλσος Αιγάλεω) (κτίριο Κ4, γραφείο 017).

 

Υποθέσεις που δεν είναι εφικτό να διεκπεραιωθούν εξ΄ αποστάσεως  εξυπηρετούνται μόνο κατόπιν ραντεβού, το οποίο κλείνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης gramnurse@uniwa.gr .