ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Καλούνται  σε συνάντηση, όσοι φοιτητές θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ και οφείλουν την  6μηνη πρακτική άσκηση, την  Παρασκευή 13/9/2019  και ώρα 13.00, κτίριο Προκάτ, 2ος  όροφος, αίθουσα 205.

Τουλιά Γεωργία

Επίκουρος Καθηγήτρια