Ανακοίνωση για Φοιτητές με Αναπηρία ή και Φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμΕΑ)

Ανακοίνωση για Φοιτητές με Αναπηρία ή και Φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμΕΑ)

Αιγάλεω 3 Ιουνίου 2020

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές με Αναπηρία ή/και Φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες  που επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020 να έρθουν σε επικοινωνία με τους Συμβούλους Καθηγητές Φοιτητών με Αναπηρία ή και Φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΦμΕΑ. κα Χρυσούλα Νταφογιάννη Αν. Καθηγήτρια, cdafog@uniwa.gr, καθώς και με κο Ιωάννη Κουτελέκο, Επ. Καθηγητή ikoutel@uniwa.gr

            Οι ΦμεΑ θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία και συνεργασία με τους Συμβούλους καθηγητές τους, ώστε να επιβεβαιώσουν σε ποια μαθήματα επιθυμούν να εξεταστούν, καθώς και να δηλώσουν τον τρόπο εξέτασής τους στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020. 

            Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής κατά την εξεταστική περίοδο είναι η επίδειξη της αντίστοιχης βεβαίωσης στους καθηγητές των μαθημάτων που θα εξεταστούν και στους επιτηρητές. Οι ΦμεΑ οφείλουν να έχουν ήδη παραλάβει από την Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής την βεβαίωση που τους δίνει τη δυνατότητα τρόπου εξέτασης εκτός της γραπτής εξέτασης. Σε περίπτωση απώλειας ή φθορά της βεβαίωσης είναι αναγκαία η άμεση αντικατάσταση της. 

            Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα Φοιτητών με Αναπηρία ή και Φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΦμΕΑ, επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:

https://www.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A0%CE%91%CE%94%CE%91-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%95%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A6%CE%BC%CE%95%CE%91-%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-2020.pdf

Mε εκτίμηση

Οι Σύμβουλοι Καθηγητές  ΦμΕΑ

 

Χρυσούλα Νταφογιάννη Αν. Καθηγήτρια, Τμήματος Νοσηλευτικής ΠΑ.Δ.Α. cdafog@uniwa.gr

Ιωάννης Κουτελέκος, Επ. Καθηγητή Τμήματος Νοσηλευτικής ΠΑ.Δ.Α. ikoutel@uniwa.gr