Ανακοίνωση για τα μαθήματα: Παιδιατρική Νοσηλευτική (Εργαστήριο), Νοσηλευτική Μητρότητας & Γυναικολογική Νοσηλευτική (Εργαστήριο)

Ανακοίνωση για τα μαθήματα: Παιδιατρική Νοσηλευτική (Εργαστήριο), Νοσηλευτική Μητρότητας & Γυναικολογική Νοσηλευτική (Εργαστήριο)

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, του Δ’ Τομέα «Παιδιατρικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», να εγγραφούν στα μαθήματα Παιδιατρική Νοσηλευτική (Εργαστήριο), Νοσηλευτική Μητρότητας & Γυναικολογική Νοσηλευτική (Εργαστήριο) στην πλατφόρμα  eclass.  Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί σε αυτό το εξάμηνο θα πρέπει να υπάρχει ακρίβεια σε ότι αφορά τον αριθμό και το ονόματα των φοιτητών που θα συμμετάσχουν. Προθεσμία εγγραφής μέχρι 05/10/20.

Οι καθηγητές των μαθημάτων