Ανακοίνωση για την Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση για την Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019

Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019, θα γεμίζει πρώτα η αίθουσα Κ9 303 και κατόπιν ανάλογα με τις ανάγκες και με ευθύνη του Συντονιστή Καθηγητή οι άλλες διαθέσιμες αίθουσες.

Η Επιτροπή Εξετάσεων