ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (Τεύχος B’ 4899/06.11.2020),  αναστέλλεται «κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών». Συνεπώς, αναστέλλεται προσωρινά η δια ζώσης κλινική άσκηση στο μάθημα «Εντατική Νοσηλευτική» μέχρι νεωτέρας.

Το θεωρητικό μάθημα θα συνεχίσει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε Τρίτη και Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Δ. Παπαγεωργίου