Ανακοίνωση σχετικά με την επικοινωνία φοιτητών με την Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση σχετικά με την επικοινωνία φοιτητών με την Γραμματεία του Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι το email επικοινωνίας των φοιτητών με τη γραμματεία θα είναι το gramnurse@uniwa.gr , ενώ για διοικητικά θέματα θα είναι μόνο το nurs@uniwa.gr

Από την Γραμματεία.