ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020/2021

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020/2021

Η Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στην από  05/10/2020  συνεδρίασή της αποφάσισε οι δηλώσεις  μαθημάτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πα.Δ.Α να πραγματοποιηθούν την περίοδο  8 – 16/10/2020.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές από Β έως και Η΄ Εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν έως και 38 διδακτικές ώρες ενώ οι φοιτητές του Πτυχίου ( από 9ο εξάμηνο και μετά)  μέχρι 52 ώρες.

Οι φοιτητές του Α΄εξαμήνου (πρωτοετείς) δεν πραγματοποιούν δήλωση μαθημάτων (θα γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία μετά το πέρας της προθεσμίας στα μαθήματα του Α΄εξαμήνου του εγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών ).

Οι φοιτητές που γράφονται στο eclass  για την διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να έχουν δηλώσει και το αντίστοιχο μάθημα στο φοιτητολόγιο. Φοιτητής που έχει πραγματοποιήσει μόνο εγγραφή στο eclass και όχι στο φοιτητολόγιο δεν μπορεί να λάβει βαθμολογία του μαθήματος.

Σε περίπτωση που ξεπεράσετε τις προβλεπόμενες ώρες ( όπως ορίσθηκαν με αποφάσεις της Συγκλήτου) οι δήλωσή σας καταχωρείται στις πρόχειρες και δεν γίνεται αποδεκτή από το μηχανογραφικό σύστημα. Προσοχή μπορεί να σας επιτρέψει το σύστημα τη δήλωση περισσοτέρων ωρών αλλά αυτή καταχωρείται αυτόματα ως δήλωση με πρόβλημα.

Υπενθυμίζουμε εκ νέου τη με αρ.1/28-1-2020 ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής (όπως εφαρμόστηκε και στο περασμένο εξάμηνο) σύμφωνα με την οποία «Προσδιορίζεται ανώτατος αριθμός φοιτητών που δύνανται να δηλώσουν έκαστο ΥΕ (υποχρεωτικό επιλογής) μάθημα ανά εξάμηνο σπουδών κατά την περίοδο των ανανεώσεων – δηλώσεων εγγραφών φοιτητών  προκειμένου το Τμήμα  να εκπαιδεύει επιστήμονες,  γνώστες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του επιστημονικού πεδίου της νοσηλευτικής επιστήμης».

Πρακτικά  αυτό σημαίνει ότι «έχει προσδιορισθεί στο μηχανογραφικό σύστημα ανώτατος αριθμός  φοιτητών που δύνανται να δηλώσουν έκαστο μάθημα ΥΕ (υποχρεωτικό επιλογής) ανά τυπικό εξάμηνο σπουδών,  κατά την περίοδο των ανανεώσεων – δηλώσεων εγγραφών . Αν κάποιο μάθημα ΥΕ έχει δηλωθεί από το προβλεπόμενο αριθμό φοιτητών παύει να είναι προσφερόμενο και οι επόμενοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα από  υπόλοιπα διατιθέμενα μαθήματα. Αν δηλώσετε μάθημα που δεν είναι προσφερόμενο η δήλωση μαθημάτων σας καταχωρείται αυτόματα στις πρόχειρες και δεν γίνεται αποδεκτή».