ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021/2022

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021/2022

Με απόφαση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πα.Δ.Α  για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ μπορούν να ολοκληρωθούν έως και τις 20/10/2021.

Για τους φοιτητές 1ου εξαμήνου σπουδών δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μαθημάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές από Α έως και Η΄ Εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν έως και 38 διδακτικές ώρες ενώ οι φοιτητές του Πτυχίου ( από 9ο εξάμηνο και μετά)  μέχρι 52 ώρες. Υπέρβαση ωρών δεν επιτρέπεται σε κανένα εξάμηνο και για καμία περίπτωση.

Οι φοιτητές που γράφονται στο eclass  για την διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να έχουν δηλώσει και το αντίστοιχο μάθημα στο φοιτητολόγιο. Φοιτητής που έχει πραγματοποιήσει μόνο εγγραφή στο eclass και όχι στο φοιτητολόγιο δεν μπορεί να λάβει βαθμολογία του μαθήματος ούτε να συμμετάσχει στην τελική εξέταση αυτού.

Σε περίπτωση που υπερβείτε τις προβλεπόμενες ώρες ( όπως ορίσθηκαν με αποφάσεις της Συγκλήτου) οι δήλωσή σας καταχωρείται στις πρόχειρες και δεν γίνεται αποδεκτή από το μηχανογραφικό σύστημα. Προσοχή μπορεί να σας επιτρέψει το σύστημα τη δήλωση περισσοτέρων ωρών αλλά αυτή καταχωρείται αυτόματα ως δήλωση με πρόβλημα.

Υπενθυμίζουμε εκ νέου τη με αρ.1/28-1-2020 ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής (όπως εφαρμόζεται με την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) σύμφωνα με την οποία «Προσδιορίζεται ανώτατος αριθμός φοιτητών που δύνανται να δηλώσουν έκαστο ΥΕ (υποχρεωτικό επιλογής) μάθημα ανά εξάμηνο σπουδών κατά την περίοδο των ανανεώσεων – δηλώσεων εγγραφών φοιτητών  προκειμένου το Τμήμα  να εκπαιδεύει επιστήμονες,  γνώστες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του επιστημονικού πεδίου της νοσηλευτικής επιστήμης».

Πρακτικά  αυτό σημαίνει ότι «έχει προσδιορισθεί στο μηχανογραφικό σύστημα ως ανώτατος αριθμός περίπου  100 φοιτητές που δύνανται να δηλώσουν έκαστο μάθημα ΥΕ (υποχρεωτικό επιλογής) ανά τυπικό εξάμηνο σπουδών,  κατά την περίοδο των ανανεώσεων – δηλώσεων εγγραφών. Διευκρινιστικά αν κάποιο μάθημα ΥΕ δηλωθεί από 100 φοιτητές παύει να είναι προσφερόμενο και οι επόμενοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα από  υπόλοιπα διατιθέμενα μαθήματα. Αν δηλώσετε μάθημα που δεν είναι προσφερόμενο η δήλωση μαθημάτων  σας καταχωρείται στις πρόχειρες και δεν γίνεται αποδεκτή» για το λόγο αυτό να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να πραγματοποιείται σχετικό έλεγχο πριν την οριστική υποβολή της .

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΩΡΕΣ ΣΑΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ. Οι φοιτητές δηλώνουν μόνο τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου τους και  τα οφειλόμενα μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα. Επιτρέπεται μόνο από το Γ΄ εξάμηνο έως και το Η΄ η επιλογή ενός ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ από το αμέσως μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.