ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020/2021

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020/2021

Με απόφαση της Αντιπρυτάνεως  οι δηλώσεις  μαθημάτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πα.Δ.Α  για το εαρινό θα πραγματοποιηθούν το διάστημα  από   2 – 7/03/2021.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές από Β έως και Η΄ Εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν έως και 38 διδακτικές ώρες ενώ οι φοιτητές του Πτυχίου (από 9ο εξάμηνο και μετά)  μέχρι 52 ώρες. Υπέρβαση ωρών δεν επιτρέπεται σε κανένα εξάμηνο και για καμία περίπτωση. Η Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος δεν έκανε δεκτό παρόμοια αιτήματα φοιτητών διότι πρέπει να ισχύει η αρχή της ισονομίας και ισοτιμίας σε όλους τους  φοιτητές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος.

Οι φοιτητές που γράφονται στο eclass  για την διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να έχουν δηλώσει και το αντίστοιχο μάθημα στο φοιτητολόγιο. Φοιτητής που έχει πραγματοποιήσει μόνο εγγραφή στο eclass και όχι στο φοιτητολόγιο δεν μπορεί να λάβει βαθμολογία του μαθήματος.

Σε περίπτωση που ξεπεράσετε τις προβλεπόμενες ώρες (όπως ορίσθηκαν με αποφάσεις της Συγκλήτου) οι δήλωσή σας καταχωρείται στις πρόχειρες και δεν γίνεται αποδεκτή από το μηχανογραφικό σύστημα. Προσοχή μπορεί να σας επιτρέψει το σύστημα τη δήλωση περισσοτέρων ωρών αλλά αυτή καταχωρείται αυτόματα ως δήλωση με πρόβλημα.

Υπενθυμίζουμε εκ νέου τη με αρ.1/28-1-2020 ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής (όπως εφαρμόστηκε ήδη από το περασμένο έτος) σύμφωνα με την οποία «Προσδιορίζεται ανώτατος αριθμός φοιτητών που δύνανται να δηλώσουν έκαστο ΥΕ (υποχρεωτικό επιλογής) μάθημα ανά εξάμηνο σπουδών κατά την περίοδο των ανανεώσεων – δηλώσεων εγγραφών φοιτητών  προκειμένου το Τμήμα  να εκπαιδεύει επιστήμονες,  γνώστες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του επιστημονικού πεδίου της νοσηλευτικής επιστήμης».

Πρακτικά  αυτό σημαίνει ότι «έχει προσδιορισθεί στο μηχανογραφικό σύστημα ως ανώτατος αριθμός οι 80 φοιτητές που δύνανται να δηλώσουν έκαστο μάθημα ΥΕ (υποχρεωτικό επιλογής) ανά τυπικό εξάμηνο σπουδών,  κατά την περίοδο των ανανεώσεων – δηλώσεων εγγραφών (εκτός από 4ο εξ. σε 120). Διευκρινιστικά αν κάποιο μάθημα ΥΕ δηλωθεί από 80 φοιτητές παύει να είναι προσφερόμενο και οι επόμενοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα από  υπόλοιπα διατιθέμενα μαθήματα. Αν δηλώσετε μάθημα που δεν είναι προσφερόμενο η δήλωση μαθημάτων  σας καταχωρείται στις πρόχειρες και δεν γίνεται αποδεκτή».

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΩΡΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ (1) ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ