Εγγραφές εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών

Εγγραφές εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών

Για τις εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της ΕΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, παρακαλούμε διαβάστε το επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου. Επισυνάπτεται και η Αίτηση για τους ενδιαφερόμενους.

  1. Δελτίο τύπου.
  2. Αίτηση.