Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Η εγγραφή  της  ανωτέρω κατηγορίας  θα πραγματοποιηθεί  το διάστημα  από 15/10 έως και 22/10/2020 ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 22/10) στην κάτωθι διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος  Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο χώρο εξυπηρέτησης του Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να  αποστείλουν εκτός από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, και την Αίτηση 1ης εγγραφής καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.    

 

Διεύθυνση Γραμματείας Τμήματος Νοσηλευτικής:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας

Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Σπυρίδωνος, ΤΚ 12243, Αιγάλεω Αττικής

Πανεπιστημιούπολη 1 (Άλσος Αιγάλεω) (κτίριο Κ4, γραφείο 017).

 

Από τη Γραμματεία