Εκπροσώπηση φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΠΑΔΑ για το ακαδ. έτος 2020-2021