Έναρξη εξ αποστάσεως πιστοποιημένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου 150 ωρών  του ΕΚΠΑ με τίτλο: “Ανακουφιστική φροντίδα: Τέχνη και επιστήμη”

Έναρξη εξ αποστάσεως πιστοποιημένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου 150 ωρών  του ΕΚΠΑ με τίτλο: “Ανακουφιστική φροντίδα: Τέχνη και επιστήμη”

Έναρξη εξ αποστάσεως πιστοποιημένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου 150 ωρών  του ΕΚΠΑ με τίτλο: “Ανακουφιστική φροντίδα: Τέχνη και επιστήμη”.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 27  Μαρτίου. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 30  Μαρτίου.

https://hygieia.gr/programs/ekpa-ekpaideftiko-programma-anakoufistiki-frontida/