Ενημέρωση επί της Εισηγητικής Έκθεσης Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Εαρινού Εξαμήνου για τα ακαδημαϊκά έτη 2020/2021 & 2021/2022

Ενημέρωση επί της Εισηγητικής Έκθεσης Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Εαρινού Εξαμήνου για τα ακαδημαϊκά έτη 2020/2021 & 2021/2022

Ενημέρωση επί της Εισηγητικής Έκθεσης Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Εαρινού Εξαμήνου για τα ακαδημαϊκά έτη 2020/2021 & 2021/2022