Ενημέρωση σχετικά με την εξέταση του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας/Ειδικότητας, για την Β΄ εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Ενημέρωση σχετικά με την εξέταση του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας/Ειδικότητας, για την Β΄ εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας/Ειδικότητας, θα εξεταστούν στην Β΄ εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 με γραπτή  εργασία. Τίτλος εργασίας:  “Nursing in Greece and career options” . H εργασία θα είναι στην Αγγλική με ανώτατο όριο λέξεων 1200. Να αναγράφεται το επώνυμο, εξάμηνο και ΑΜ.  Παρακαλώ η εργασία να αποσταλεί στο email:   lucysavvamanola@gmail.com έως τις 15/9/2020.

                                                        Λ. ΣΑΒΒΑ-ΜΑΝΩΛΑ

                                                        ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ