Ενημερωτικό Σημείωμα για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές

Ενημερωτικό Σημείωμα για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές οι οποίοι έχουν λάβει τους κωδικούς πρόσβασης μέσω SMS η μέσω email, έχουν πρόσβαση στις κάτωθι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας:

  • στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης eclass και  moodle   
  • στον Ιδρυματικό λογαριασμό email που τους παρέχεται και
  • στην πλατφόρμα MSTEAMS μέσω της οποίας πραγματοποιείται η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

Εφόσον ολοκληρωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής  ο έλεγχος των δικαιολογητικών – τα οποία είτε έχουν υποβληθεί στο preregister.uniwa.gr είτε έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά – οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος όπως για παράδειγμα η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, το πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ κ.λ.π.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ